Συμμετεχω ενεργα

Μπορείτε να συμμετέχετε κι ΕΣΕΙΣ!!!

  • Εγγραφείτε μέλη

  • Βοηθήστε στην οργάνωση εκδηλώσεων

  • Κάντε μια εισφορά

 

Φόρμα Εγγραφής.

ΦΟΡΜΑ CSA MEMBERSHIP _ΕΛΛ

CSA MEMBERSHIP FORM_ENG

Βοηθήστε στην οργάνωση εκδηλώσεων!

Μπορείτε να εμπλακείτε στην δημιουργία και οργάνωση εκδηλώσεων παρέχοντας ιδέες, παρουσιάζοντας σχετικές πληροφορίες με τα ΕΕ κτλ, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας πιο κάτω.

Κάντε μια εισφορά!

Για εισφορές επικοινωνήστε μαζί μας στο cyprusstrokeassociation@gmail.com .