ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ; Α Π Λ Α

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση. Εάν εσείς ή κάποιος άλλος εμφανίσετε οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχετε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα.

Μόλις εντοπίσετε ένα ή συνδυασμό των πιο πάνω συμπτωμάτων επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή πηγαίνετε στο κοντινότερο νοσοκομείο 👨‍⚕️ 👩‍⚕️ 🚑 🏥

Πώς να εντοπίσετε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο; ΑΠΛΑ:

Α-Αδυναμία στα Άκρα

Π- Πρόσωπο- πτώση στη μια πλευρά του προσώπου

Λ- Λόγος-δυσκολία στην ομιλία

Α- Αμέσως- καλέστε το 112.

Άλλα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ξαφνική αδυναμία ή μούδιασμα στη μία πλευρά του σώματος
  • Δυσκολία στην εύρεση λέξεων
  • Αιφνίδια θολή όραση ή απώλεια της όρασης
  • Ξαφνική σύγχυση, ζάλη ή αστάθεια
  • Ξαφνικό, σοβαρό πονοκέφαλο.

Μην αγνοείτε ένα Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Μια παροδική ισχαιμική επίθεση ή Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό είναι παρόμοια με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά τα συμπτώματα είναι προσωρινά – συνήθως από μερικά λεπτά έως και 24 ώρες. Ένα Παροδικό Ισχαιμικό Εγκεφαλικό είναι σοβαρό και δεν πρέπει να αγνοείται.

Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να καλέσετε το 112.

%d bloggers like this: